Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kategori Sulama

Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Sistemleri

Sulama sistemleri

Su, yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır ve tarımsal faaliyetlerde en önemli unsurlardan biridir. Ancak, suyun sınırlı olduğu bölgelerde, verimliliği artırmak ve su kaynaklarını korumak için su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri kullanmak son derece önemlidir. Bu sistemler, suyun etkin bir şekilde…